May 2020

De Taol van de T

On the adaptation of city poem IX:

"Originally I wanted to link the poem to Kurt Schwitters' Ursonate, the German sound poet who was a friend of Antony Kok and Theo van Doesburg. But then came the coronavirus ... I feel I should reflect on that. And on the cultural drama now looming in Brabant, the plans of the new coalition are ominous. In any case, it will be a video.'

Over de adaptatie van stadsgedicht IX:

‘Oorspronkelijk wilde ik het gedicht koppelen aan de Ursonate van Kurt Schwitters, de Duitse klankdichter die bevriend was met Antony Kok en Theo van Doesburg. Maar toen kwam het coronavirus… Ik vind dat ik daarop moet reflecteren. En op het culturele drama dat zich nu in Brabant dreigt te voltrekken, de plannen van de nieuwe coalitie zijn onheilspellend. Het wordt in elk geval een video.’